Bert Keuppens
KBC verzekeringsagent
Wouter Vehent
KBC verzekeringsagent
Anne-Marie Auwaerts
Schaderegelaar
Els De Wachter
commercieel bediende